Üyelik Koşulları

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden franchise veren firmalar veya franchise veren markaları temsil eden kişiler, derneğin amaçlarını benimsemek ve tüzük hükümlerine uymak şartıyla bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. 

  • Asıl üyelik için başvuran kişi veya kuruluşun temsil ettiği markanın, Türkiye’de en az iki yıldır franchise veriyor olması ve Türkiye’de en az iki franchise alanı bulunması şartı aranır. Türkiye dışında en az 5 ülkede en az 50 franchise vermiş markaları temsil eden üyeler için bu süre Yönetim Kurulu’nun alacağı kararla 6 aydan kısa olmamak şartı ile düşürülebilir, ancak sistem değerlendirmeden geçmesi ve Türkiye’de en az iki franchise alanı bulunması şartı aranır. 
  • Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir. 
  • Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden franchise vermeyi amaçlayan veya franchise vermekte olup da henüz Dernek asıl üyeliği için aranan nitelikleri taşımayan firmanın kendisi veya firmayı temsil eden en çok bir kişi, derneğin amaçlarını benimsemek ve tüzük hükümlerine uymak şartıyla Derneğe aday üyelik için başvurabilir. 
  • Aday üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. 
  • Aday üyeler üyelik yıllık ödentilerini tam olarak öderler. 
  • Franchising sistemine hizmet veren sektörlerdeki firmaların temsilcileri Yönetim Kurulu kararıyla destekçi üye olarak kabul edilebilir. 
  • Destekçi üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.