Hakkımızda

21. yüzyılın markalı perakendeciliğe yeni ufuklar kazandıran çağdaş işletme şekli ve Franchising sisteminin Türkiye’deki tek çatı örgütü olan UFRAD Franchising Derneği, 1991 yılından beri; başarısını ispatlamış markaların dinamiğini girişimci ruha aktarmasını destekleyerek; ülke ekonomisi başta olmak üzere, sektörel gelişimin sağlıklı büyümesine, ülkemiz yatırımcılarının markalaşmaya yönlendirilmesine, yerli markaların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda yer edinmesine ve rekabet şansı yakalamalarına hissedilir katkılar sağlamaktadır.

Dünyanın en köklü franchising derneklerinden biri olan UFRAD, bugün sayıları 130’u aşan uluslararası statüye sahip güçlü firmayı çatısı altında toplamış bulunmaktadır. Yıllık 35 milyar $’lık ticari işlem hacmine sahip Türkiye’deki Franchising Sisteminin tek temsilcisi olan UFRAD, Franchise sisteminin ülkemizde doğru bir biçimde öğrenilmesini, temel kuralların belirlenmesini ve uygulanmasını sağlama, Türk hukuk sistemi içinde yerini bulması ve sisteme güven duyulması için gerekli çalışmaları yapmak ve sistemin gelişmesi için bilgi kaynakları oluşturmaktadır. Bu firmaların gerek Türkiye içinde gerekse uluslararası platformlarda işbirlikleri oluşturmasına destek olan derneğimiz, Türk firmalarının dünya pazarında ihtiyaç duydukları hukuki, kültürel ve mali konularda en önemli paylaşım merkezi haline gelmiştir.

UFRAD, Türkiye Franchising sektöründe yarattığı gelişmeler doğrultusunda, Dünya Franchising Konseyi (WFC) aktif üyeliği ve Avrupa Franchising Federasyonu (EFF) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini başarıyla devam ettirmektedir. UFRAD, bir yılı aşkın süredir sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucunda, Karadeniz Franchise Federasyonu (Black Sea Franchise Federation-BSFF) kuruluşuna öncülük etmiş ve Karadeniz Franchise Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir. UFRAD aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-DEİK Kurucu Kuruluş üyesidir.

Derneğimizin geleneksel Uluslararası Franchising Fuarı ve 5 yıldır her hafta bizzat tarafımızdan hazırlanan ve sunulan televizyon programımız ile halkımızı Franchising konusunda yoğun olarak bilgilendiren derneğimiz, İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile organize ettiği UFRAD Franchise Akademisi ile hem Franchise alanlara, hem franchise verenlere sertifikalı eğitimler sunmakta ve pratik uygulamalarla yeni adımlarını daha donanımlı olarak atabilme şansını sağlamaktadır.

Vizyon

Türkiye’nin her alanda uzmanlaşmış ve franchise sistemini kullanan, markalarını UFRAD çatısı altında toplayan lider bir sivil toplum kuruluşu olmak ve uluslararası sivil toplum örgütlerini de kapsayacak bir federasyon kurulmasına öncülük etmektir.

Misyon

Franchise Sistemi’nin; Türkiye’de doğru öğrenilmesi, sağlıklı gelişmesine, temel kurallarının belirlenmesine ve uygulanmasına, Türk Hukuk Sistemi içerisinde ki yerinin netleştirilmesine, franchise alan ve veren kurumların haklarının korunmasına, tüm bu görevlerin yerine getirilmesi için gereken bilgi kaynaklarının oluşturulmasına katkı sağlamaktadır.

Hizmetler

Ülkenin ticari platformunda yer alan; esnaf ve sanatkarlara, özel girişimcilere, serbest meslek sahiplerine, özel ve kamu kesiminde çalışan yöneticilere hitap eden UFRAD, bu kesimlere gerekli desteği verebilmek amacıyla:

  • Ekonomik ( sınai, ticari, mali ) ve sosyal konulara yönelik sorunların çözümünde gerekli araştırmaları yapar ve yaptırır, 
  • Bülten, bildiri, gazete, dergi gibi yayım faaliyetleriyle düzenli bilgilendirme yapar,
  • Üyelerin sorunlarını, başarılarını ilgili çevrelerle paylaşarak ortak sektör bilinci oluşmasına yardımcı olur,
  • Yerli franchise sahibi firmaların, yatırımlarını yurtdışı pazarlara taşıması için ekonomik ve politik alanlarda gerekli bağlantıların kurulmasına destek olur.