UFRAD VE DEİK ORTAK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ

01.03.2020

Haziran Ayının başında online olarak gerçekleştirilen İstişare Toplantısında UFRAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve DEİK Heyeti, sektörün ve markaların yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini ele aldı.

UFRAD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın organizesi ve Başkanlığında,

UFRAD Yönetim Kurulu, 2 Haziran 2020 Salı günü, Kurucu Kuruluş üyesi olduğumuz,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Heyeti ile sektörümüzün ve markalarımızın sorunları, çözüm önerileri ortak çalışmaların değerlendirildiği kapsamlı bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Toplantı kapsamında;

1. Devlet tarafından bu süreçte kapatılan işletmelerin “mücbir sebep” kapsamının uzatılması,

2. Devlet eliyle kapanan işyerlerine 2020 sonuna kadar tazminatsız, ihbar süresiz fesih hakkı tanınması,

3. Devlet tarafından kapatılan işletmelere 3 kira tutarı kadar, 1 yıl geri ödemesiz, 2 yıl vadeli kredi imkanı sunulması,

4. Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay daha uzatılması,

5. Vergi ve stopaj ödemelerinin 3 ay daha ertelenmesi,

6. Vergi borcu yapılandırması bozulanlar için düzeltme olanağı sağlanması,

7. Eximbank reeskont kredilerinin erteleme süresinin 3 aydan 6 aya çıkarılması,

8. Nisan, Mayıs ve Haziran ayında ertelenen kredi ödemelerinin 3 ay daha ertelenmesi,

9. Yurtdışında mağazaları olan üyelerimizin ilgili ülkede gerekli mercilere ulaşmada veya ihtiyaç duydukları destekleri almada desteklenmesi,

10. İlgili ülke konseyleri ve DEİK karşı ülke temsilcileri aracılığıyla DEİK tarafından markalarımıza destek verilmesi,

11. Hukuki ve finansal konularda destek sağlayabilecek karşı ülkedeki iletişim bilgilerinin DEİK tarafından üyelerimizle paylaşılması,

12. Çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen etkinliklerde markalarımızın özel tanıtımının yapılması,

13. Bu dönemde online ikili veya çoklu görüşme toplantıları gerçekleştirilmesi. Hedef ülkelerden yatırımcılara önceden yapılacak bir duyuru çağrı ile online olarak markalarımızla görüşmelerin DEİK eliyle sağlanması,

14. Özellikle yurtdışında yaşayan Türklerin üyesi olduğu DTİK kapsamında markalarımızın tanıtılması. DTİK toplantı ve görüşmelerinde markalarımıza özel oturum, sunum ve görüşme imkanları, fiziki toplantılar başladığında stant açma fırsatlarının artırılması,

15. Oluşturulacak ortak çalışma grubu ile yurtdışı pazarlar ve hedef ülkeler hakkında araştırmalar ve raporlar hazırlanması gibi konularda görüş, öneri ve taleplerimiz iletilerek karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Gündeme getirilen tüm bu konular DEİK ve UFRAD arasında oluşturulacak Çalışma Grubu ile UFRAD Genel Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından titizlikle takip edilecektir.