Ufrad 12. Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

07.04.2014

İstanbul Aydın Üniversitesi, UFRAD Türkiye Franchise Derneği’nin 12. Olağan Genel kurul toplantısına ev sahipliği yaptı.
Türkiye ekonomisinin nerde bulunduğu ve nereye gitmesi yönündeki istatistiksel verilerin analiz edildiğine ilişkin sunumlar gündemi oluşturdu.

İlk olarak; Yrd. Doç. Dr. Kemal Kağan TURAN, dünyada her sene 75 trilyon dolarlık üretim yapıldığı ve bu üretimin Türkiye’deki payının yılda 790 milyar dolar olduğunu belirtti. Dünyanın geneline göre nerede duruyoruz? Ne kadar zenginiz? Dünya nüfusunun sürekli artması ve bunun içerisinde ülkemizin ne kadar paylık bir yer aldığından bahseden TURAN; Nüfus oranları ve bu oranlara göre ekonomideki payının ne olduğu? Dünya genelinde kişi başına düşen gelir hesapları, geçmişten bugüne kadar nüfusun hangi oranlarda arttığı ve bunun nedenleri, teknolojiye dayalı yönleri, ekonomideki canlılığın ciddi bir üretim artışından kaynaklandığına ilişkin veriler, bilim adamlarımızın keşfetmiş olduğu icatların dünya ekonomisine büyük oranda katkı sağladığını vurguladı.“Başarı oranı bireysel alanda ne kadar yüksek olursa olsun, rekabetin neresinde olursanız olun mutlaka rakibiniz olacaktır.” diyerek konuşmasına son verdi.

TÜSİAD Başekonomisti Cem DOĞAN’da, Türkiye ekonomisi yapısal sorunlar penceresinden makroekonomik bir değerlendirme çerçevesinde; Küresel büyüme tahminleri, ticarete ilişkin tahminler, likidite nasıl gelişebilir? Finansal koşullar, fed politikaları, banka kredilerinin artışı, VIX Volatilite endeksi, gelişmekte olan piyasa ekonomilerinde Emtia fiyatları ve fiyat dalgalanmaları, hisse senedi endeksleri, dünya ticareti, gelişmiş ekonomilerde büyüme ve Türkiye Ekonomisi yapısal çerçevede büyümenin yapısına ilişkin konuları grafikler ve istatistiksel verilerle ayrıntılı bir biçimde ele aldı.

Son olarak UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa AYDIN ekonominin çok önemli bir parçası olan Markanın oluşum süreci ve gerçek amacı, markaya verilmesi gereken özen ve değer, marka doğurmak, markayı büyütmek ve markayı korumak, başarılı bir marka oluşum sürecinin altında yatan neden ve sebeplerden bahsetti. Ufradın bu yöndeki önemini, yatırımcıya olan yaklaşımı ve kendi ekonomik gücüyle birleşerek gelebileceği en iyi nokta, başlangıç ve gelişim süreci, başarıları ve Türkiye ekonomisindeki önemli yerinden bahsederek  “21. yy da bir ülkeye ekonomik olarak kendinize bağımlı hale getirmesini istiyorsanız o ülkeye markalarınızı gönderin bu sayede istediğiniz ülkenin ekonomisini kendinize bağımlı hale getirebilirsiniz.” diyerek konuşmasına son verdi. 

Toplantı; UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa AYDIN ve İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ’nin konuşmacılara UFRAD plaketlerini takdim etmesiyle son buldu.