EFF TOPLANTISINA UFRAD’DA KATILDI

05.05.2017

Londra’da düzenlenen Dünya Franchise Konseyi toplantısını takiben UFRAD’ın Başkan Yardımcısı olduğu Avrupa Franchise Federasyonu toplantısı da Londra’da gerçekleşti.

Avrupa Pazarı, Franchise derneklerinin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin ele alındığı toplantıda Ekim ayında gelecek toplantının UFRAD ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmasına karar verildi.

AB’nin Franchise markalarına ve franchiseelere getirdiği yeni uygulamalar ve bu uygulamalara karşı EFF’nin nasıl bir yol izleyeceğinin de tartışıldığı toplantıda UFRAD’ı temsil eden Genel Başkan Doç.Dr. Mustafa Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Donat tüm Avrupa ülke derneklerini Ekim ayında İstanbul’a davet ederek, ekonomimizin güçlü ve istikrarlı duruşunu bu vesile ile yerinde göstermeyi amaçladıklarını belirtti

UFRAD ATTENDS EFF MEETING

Following the World Franchise Council Meeting in London, The European Franchise Federation Meeting, of which UFRAD is the vice chairman, took place in London.

The European Market, franchise associations’ problems and solution purposals discussed during the meeting and decided the next meeting to be hosted by UFRAD in October in Istanbul.

New implementations of the EU to franchise trade marks and franchisees, how the EFF will follow this implementations discussed during the meeting. Representative of UFRAD Assoc.prof.dr. Mustafa AYDIN and Board Member Gürkan DONAT have invited all European Country associations to Istanbul in October and stated that they aim to show our economy with a strong and stable position on this occasion.