BMD- UFRAD ORTAK BASIN BİLDİRİSİ YAYINLADI

01.04.2020

Mayıs Ayında Franchise Sektörü ve Markaların iki büyük temsilcisi UFRAD ve

Birleşmiş Markalar Derneği “Korona süreci ve sonrasındaki sorun ve çözüm önerileri” için bir araya gelerek ortak basın bildirisi yayınladı.

UFRAD ve Birleşmiş Markalar Derneği “Korona süreci ve sonrasındaki sorun ve çözüm önerileri” konusunda ortak bir basın bildirisi yayınlayarak konu hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla paylaştı. İki dernek ortak yol haritası belirledi.

Buna göre UFRAD ve BMD’nin ortaya koyduğu “tedbirler paketi” şöyle:

• Salgın nedeniyle devlet veya sahipleri tarafından kapatılan işletmelerin “mücbir sebep” kapsamında 3 ay daha değerlendirilmesi.

• İşyeri kiracılarına 2020 sonuna kadar tazminatsız, ihbar süresiz bir kereliğine mahsus fesih hakkı tanınması.

• Kira alacakları için icra işlemlerinin 30 Eylül’e kadar ötelenmesi.

• COVID-19 kapsamında getirilen otel ve lokanta standartlarının kafeler ve AVM’lerdeki “Food Court” olarak adlandırılan yemek alanları için de geçerli olması, AVM’lerin açık alanlarında yeme içme alanları oluşturulması.

• Kısa çalışma ödeneği süresinin 3 ay daha uzatılması.

• Vergi borcu yapılandırması bozulanlar için düzeltme olanağı sağlanması.

• Çok yüksek olan AVM ortak giderleri kiracıların mutabakatıyla açık, net ve şeffaf olarak belirlenmesi, ortak giderlere bir üst sınır konulması.

• AVM’ler açılsa bile, isteyen kiracılara kendi değerlendirmelerine dayanarak kapalı kalabilmelerine izin verilmesi.

• İşletmelerden, kapalı oldukları sürece kira alınmaması ve açıldıktan sonra ciro üzerinden kira alınması. Gerekirse Ağustos ayı sonunda cirolara bakılarak durumun tekrar değerlendirilmesi.